ภาพข่าว: COM7 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 63 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.80 บาทต่อหุ้น 26 พ.ค.นี้

พุธ ๒๙ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๓:๕๓
ภาพข่าว: COM7 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 63 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.80 บาทต่อหุ้น 26 พ.ค.นี้
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และ นายสุระ คณิตทวีกุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมทั้ง อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตรารวม 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการร้อยละ 91.96 กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สะท้อนการจ่ายปันผลที่ดีสม่ำเสมอ รวมทั้ง นำเสนอกลยุทธ์ธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ณ สำนักงานใหญ่ ถนนสรรพาวุธ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด