เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยส่งพลังแรงใจเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ขอมอบชุด PPE ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร

จันทร์ ๒๗ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๑:๓๔
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ให้แก่สถาบันบำราศนราดูรเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยส่งพลังแรงใจเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ขอมอบชุด PPE ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่2 จากขวา) กรรมการ พร้อมด้วย คุณ จุฑารัตน์ วารีชื่นสุข (ที่1 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ ยุพา ว่องไวทยา (ที่1 จากซ้าย) Global Learning Delivery Services Manager บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้มอบชุดอุปกรณ์ PPE ดังกล่าวให้แก่ นายแพทย์ กฤษฎา หาญบรรเจิด (ที่2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายบริการทางการแพทย์ สถาบันบำราศนราดูรสถาบันบำราศนราดูรเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมายาวนานและเป็นหนึ่งในสถาบันที่สำคัญของประเทศไทยในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคอุบัติใหม่ เช่น โควิด-19 เรามีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากการระบาดของโรคโควิด-19 พวกเราขอเป็นกำลังใจและมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการทำงานรักษาดูแลผู้ป่วย ซึ่งสำหรับที่บริษัทเอง เราให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ เราขอร่วมสนับสนุนเพื่อให้คณะแพทย์และพยาบาลที่เป็นด่านหน้าสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ในช่วงเวลาแห่งความวิกฤตนี้ด้วยเช่นเดียวกัน” ดร.ทวีศักดิ์ กล่าว

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีแบบครบวงจร มาเป็นเวลากว่า125 ปีในประเทศไทย ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

พิธีมอบ ที่สถาบันบำราศนราดูร (ภาพจากซ้ายไปขวา):

- คุณ ยุพา ว่องไวทยา Global Learning Delivery Services Manager บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

- น.พ.กฤษฎา หาญบรรเจิด รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายบริการทางการแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร

- ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ฯ

- คุณ จุฑารัตน์ วารีชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน บริษัท เอสโซ่ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด