สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทยร่วมใจบริจาคถุงมือยางทางการแพทย์ 1 แสนชิ้นสู้โควิด-19

อังคาร ๒๑ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๗:๒๘
สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทยนำโดย นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล นายกสมาคมถุงมือยางไทยพร้อมตัวแทนสมาชิกสมาคม ฯ มอบถุงมือยางทางการแพทย์จำนวน 100,000 ชิ้น ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทยร่วมใจบริจาคถุงมือยางทางการแพทย์ 1 แสนชิ้นสู้โควิด-19

ทังนี้ สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย

ขอขอบพระคุณสมาชิกที่ร่วมสนับสนุน อันได้แก่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)

จำกัด (มหาชน) , บริษัท เอ็ม.อาร์.ไอ. จำกัด , บริษัท ด๊อกเตอร์บู จำกัด , บริษัท

เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท ลาวีนีล (ประเทศไทย) จำกัด

ในการร่วมบริจาคถุงมือยางทางการแพทย์ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด