ภาพข่าว: ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎร

อังคาร ๒๑ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๕:๐๙
ภาพข่าว: ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยงานสวนป่าสูงเนิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ นายอำนวยศิลป์ มานะงาน ปลัดอาวุโส, นายวิพัฒน์ ทักษิณ ปลัดอำเภอสูงเนิน พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า, กำนัน และผู้ใหญ่บ้านตำบลมะเกลือเก่า ร่วมแจกข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ณ ตำบลมะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด