ภาพข่าว: รับมอบอาหารช้าง

อังคาร ๒๑ เมษายน ๒๐๒๐ ๐๙:๔๙
ภาพข่าว: รับมอบอาหารช้าง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รับมอบอาหารช้างจาก ดต.วสุอนันต์ สาลีพันธ์ หัวหน้าชุดกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง (กก.4 บก.ปทส.จว.ลป.) และคณะ เพื่อร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือช้างให้มีอาหารเสริมในระหว่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกรในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด