สภาอุตสาหกรรม สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดเสวนาออนไลน์ "อุตสาหกรรมอาหารของไทยในช่วงวิกฤต โควิด-19"ฟรี

จันทร์ ๒๐ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๑:๒๘
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมและธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต
สภาอุตสาหกรรม สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดเสวนาออนไลน์ อุตสาหกรรมอาหารของไทยในช่วงวิกฤต โควิด-19ฟรี

ด้วยเหตุนี้ สภาอุตสาหกรรม สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงานโพรแพ็ค เอเชีย (ProPak Asia)จึงได้ร่วมมือกันจัดเสวนาออนไลน์ (Webinar)ขึ้น ในหัวข้อ "อุตสาหกรรมอาหารของไทยในช่วงวิกฤต COVID-19" ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15:00-16:00 น. (รอบภาษาไทย) และ เวลา 16:00-17:00 น.(รอบภาษาอังกฤษ) โดยเป็นการเสวนาฯ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้และช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในการลดผลกระทบ ลดความเสี่ยง พร้อมนำเสนอถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจฝ่าวิกฤตในขณะนี้ รวมถึงเปิดมุมมองความคิดในการสร้างโอกาส การต่อยอด และการเติบโตทางธุรกิจภายหลังวิกฤตโควิด-19

โดยการเสวนาฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ-ภูมิภาคอาเซียนและ นายอาชว์ ประกาศวุฒิสาร ผู้จัดการโครงการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ร่วมเป็นวิทยากร

สำหรับเนื้อหาในการเสวนาฯ ประกอบด้วย

สถานการณ์ด้านการผลิตอาหารของประเทศไทยที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภูมิภาคเอเชีย และระดับโลกสถานการณ์การผลิตอาหารไทย ทั้งการบริโภคภายในประเทศ การนำเข้าและส่งออกความพร้อมของไทยในการต่อสู้ และโอกาสในการฟื้นตัวหลังวิกฤตโควิด 19 ผลิตภัณฑ์และบริการใดที่มีความต้องการมากที่สุดในช่วงวิกฤตนี้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากวิกฤตครั้งนี้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและออโตเมชั่นสำหรับโรงงาน และประโยชน์ของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ

ผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาฯ สามารถสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/2XMikCfหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด