มว. มอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับ รพ.สต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก

ศุกร์ ๑๗ เมษายน ๒๐๒๐ ๐๙:๓๗
มว. มอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับ รพ.สต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก
นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ และ ร.ท.อุทัย นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน มว. ได้นำแอลกอฮอล์สเปรย์ 75% บรรจุขวดไปมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี รับมอบโดยนายวิจิตร์ พรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบางดังกล่าว และนางศิริวรรณ ปิยะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อไว้ใช้งาน และแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจต่อไป ซึ่งแอลกอฮอล์สเปรย์ดังกล่าวได้รับการผสมโดยนักมาตรวิทยาของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ว่า เป็นแอลกอฮอล์สเปรย์ 75% ที่สามารถนำไปฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้ ทั้งนี้การบรรจุใส่ขวดสเปรย์ ก็ยังได้ความร่วมแรงร่วมใจจากจิตอาสา มว. นอกจากนี้เรายังต้องขอขอบคุณ บริษัท ราชบุรี เอทานอล จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคแอลกอฮอล์ (เอทานอล 95%) มาที่ อว. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น สำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
มว. มอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับ รพ.สต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด