ภาพข่าว: คมนาคม -7สมาคมเหล็กจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลักดันใช้สินค้าเหล็กในประเทศ

พฤหัส ๑๖ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๗:๐๙
กระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ร่วมกับกลุ่ม 7 สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สินค้าเหล็กในประเทศของกระทรวงคมนาคม โดยมีนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการจัดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วม เมื่อเร็วๆนี้ โดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศได้มีการนำเสนอแนวทางการกำหนด Local content การใช้สินค้าเหล็กในโครงการภาครัฐที่ร้อยละ 90 โดยจากศึกษาโครงการก่อสร้างของกระทรวงคมนาคม 44 โครงการ สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตเหล็กในประเทศได้ถึง 110,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงานทั้งทางตรง และทางอ้อมกว่า 139,000 คน และช่วยให้ GDP ของประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 โดยผู้แทนจากกรมบัญชีกลางระบุว่ากำลังศึกษา และทบทวนการจัดทำกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และไม่ให้ขัดต่อ WTO เพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรี ต่อไป
ภาพข่าว: คมนาคม -7สมาคมเหล็กจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลักดันใช้สินค้าเหล็กในประเทศ

จากรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็ก ในปี 2562 ประเทศไทยมีการใช้สินค้าเหล็ก 18.47 ล้านตัน พบว่าสินค้าส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศกว่า 12 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 3.2 แสนล้านบาท ส่งผลให้ผู้ประกอบการในประเทศมีการใช้กำลังการผลิตที่ต่ำมากเพียงร้อยละ 32 เท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด