ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารแห่งปี 2020 'เพื่อนคู่คิด’ ของคนไทย สู่ 75 ปีแห่งคุณภาพบริการด้านการเงิน

พุธ ๑๕ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๓:๕๔
ตลอดระยะเวลา75 ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ร่วมเคียงข้างการเติบโตของธุรกิจไทย และให้บริการคนไทยหลายล้านคน
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารแห่งปี 2020 'เพื่อนคู่คิด ของคนไทย สู่ 75 ปีแห่งคุณภาพบริการด้านการเงิน

ในวันนี้ชื่อ“ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)” ยังคงความเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง แข็งแกร่ง และเป็นที่เชื่อถือของคนไทยอยู่เสมอ จึงไม่น่าแปลกใจที่รางวัล “ธนาคารแห่งปี 2563” (Bank of the Year 2020) ซึ่งสำรวจและประกาศผลโดย “วารสารการเงินธนาคาร” จะตกเป็นของธนาคารแห่งนี้อีกครั้ง นับเป็นครั้งที่ 14 และโดยเฉพาะรอบ 12ปีล่าสุด ธนาคารครองรางวัลนี้มากถึง 10ปี

“รางวัลนี้ช่วยยืนยันถึงการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของธนาคารกรุงเทพ”ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพกล่าว “ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่มากประสบการณ์ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินกิจการเติบโตอย่างมั่นคง ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลประโยชน์ให้ลูกค้า อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง แข็งแกร่งในระยะยาว”

เบื้องหลังความสำเร็จของ“ธนาคารแห่งปี 2563” เกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัยสั่งสมต่อเนื่องมาประกอบร่วมกัน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมั่นคงหนึ่งในปัจจัยสำคัญการพิจารณารางวัลนี้ มาจากผลประกอบการในปี 2562ซึ่งธนาคารกรุงเทพ สามารถสร้างกำไรสุทธิมากเป็นอันดับ 3 ของระบบธนาคารพาณิชย์ มีกำไรสุทธิ 35,816.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4%โดยเติบโตจากค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินเป็นสำคัญ ซึ่งสะท้อนความสามารถการทำธุรกิจได้อย่างชัดเจน

อาจไม่ใช่รูปแบบการก้าวกระโดด แต่เติบโตอย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพ นั่นจึงส่งผลให้ กำไรต่อหุ้นสูงเป็นอันดับ 1ที่ 18.76บาท และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value)225.36บาท สูงเป็นอันดับ 1 เช่นกัน

บริหารด้วยความระมัดระวังถือเป็นนโยบายหลักของธนาคารกรุงเทพเสมอมา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อสูงเป็นอันดับ1และการรักษาระดับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่งอยู่เสมอ โดยอัตราส่วนเงินกองทุน (BIS) ขั้นที่ 1มีถึง 17.01%มากเป็นอันดับ 3การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางถูกนำมาผสมผสานเข้ากับทิศทางการเติบโตใหม่ๆ ซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินอยู่เสมอ ตั้งแต่การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม R3เพื่อนำเทคโนโลยีBlockchain มาต่อยอดธุรกิจTrade Finance ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้ลูกค้าอย่างมหาศาล การพัฒนารูปแบบการชำระเงินอย่างหลากหลาย พร้อมรองรับทุกความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุม ผ่าน Digital Payment Solution

ที่สำคัญแนวคิดนี้ยังสะท้อนผ่านความเป็น“เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ด้วยบริการทางการเงินที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว ย้ำถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยมีธนาคารเป็นเสมือนเพื่อนที่พร้อมจะเข้าใจและอยู่เคียงข้างในทุกช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์เติบโตที่ชัดเจนและต่อเนื่องกรณีที่เห็นได้ชัดเจนคือ การขยายเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศที่มุ่งมั่นสู่การเป็น “ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำระดับภูมิภาค” ด้วยจุดแข็งด้านเครือข่ายสาขาต่างประเทศมากถึง 31แห่ง ครอบคลุม 14เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก โดยในปี 2562ธนาคารก็ได้ประกาศดีลใหญ่เขย่าวงการ ด้วยการตัดสินใจเข้าซื้อกิจการ “ธนาคารเพอร์มาตา”ธนาคารพาณิชย์ที่มีสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 12ของอินโดนีเซีย มีสาขากว่า 300แห่ง ใน 62เมืองทั่วประเทศ

นอกจากมิติด้านกลยุทธ์การบริหารธุรกิจการเงินธนาคารอย่างเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจและลูกค้าที่ทำได้อย่างสม่ำเสมอตลอดมาแล้ว ในปี 2563 ยังคงมีปัจจัยความท้าทายอีกหลายด้านรออยู่ ทั้งปัจจัยเฉพาะตัว อย่างการทำรายการเข้าซื้อกิจการธนาคารเพอร์มาตา และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากดีลนี้ ไปจนถึงภาพกว้างที่กระทบทั้งอุตสาหกรรมการเงิน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล และที่สำคัญสำหรับช่วงเวลานี้คือ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างรุนแรง

มองด้านหนึ่งคือความท้าทายที่รออยู่ แต่ถ้ามองอีกด้านด้วยมุมมองของธนาคารที่ผ่านประสบการณ์มาเกือบ 75 ปี นี่อาจจะเป็นโอกาสของการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ ปรับตัว และช่วยเหลือกัน ระหว่าง “ธนาคาร” และ “ลูกค้า” ที่เราต่างก็เป็น “เพื่อนคู่คิด”ของกันและกัน

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารแห่งปี 2020 'เพื่อนคู่คิด ของคนไทย สู่ 75 ปีแห่งคุณภาพบริการด้านการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด