ภาพข่าว: “ศรีปทุม ห่วงใย” มอบหน้ากาก Face Shield ขสมก.

อังคาร ๑๔ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๖:๑๒
ภาพข่าว: ศรีปทุม ห่วงใย มอบหน้ากาก Face Shield ขสมก.
นายปิยะศักดิ์ รัตนภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ส่งมอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 3,000 ชิ้น ให้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำหรับให้พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารใช้ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 โดยมี นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด