ก.แรงงาน รับมอบแอลกอฮอล์สเปรย์ ร่วมใจต้านโควิด-19

จันทร์ ๑๓ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๕:๒๒
ก.แรงงาน รับมอบแอลกอฮอล์สเปรย์ จากนายกสมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย จำนวน 10,000 กระป๋อง มูลค่ารวม 1 ล้านบาท เตรียมแจกจ่ายหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศ เพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด
ก.แรงงาน รับมอบแอลกอฮอล์สเปรย์ ร่วมใจต้านโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมรับมอบแอลกอฮอล์สเปรย์ ขนาด 150 กรัม จำนวน 10,000 กระป๋อง มูลค่ารวม 1 ล้านบาท จากนายมาซาโอมิ ทาคาฮาชิ นายกสมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน กล่าวภายหลังรับมอบแอลกอฮอล์สเปรย์ ว่า จะนำแอลกอฮอล์สเปรย์ที่สมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย มอบให้ทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อใว้บริการประชาชนที่ยังมีความจำเป็นต้องเดินทางติดต่อราชการกับหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน ซึ่งแอลกอฮอล์สเปรย์ใช้ง่าย สะดวก เป็นประโยชน์ต่อประชาชน อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่ต้องการมีส่วนร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งคนไทยทุกคนต้องให้ความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันของรัฐบาลที่มีข้อกำหนดหรือข้อห้ามต่างๆ จะช่วยให้คนไทยผ่านวิกฤตนี้ไปได้

ก.แรงงาน รับมอบแอลกอฮอล์สเปรย์ ร่วมใจต้านโควิด-19 ก.แรงงาน รับมอบแอลกอฮอล์สเปรย์ ร่วมใจต้านโควิด-19 ก.แรงงาน รับมอบแอลกอฮอล์สเปรย์ ร่วมใจต้านโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด