บล. คันทรี่กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนผู้ลงทุนหยุดเชื้อเพื่อชาติ เพิ่มช่องทางติดต่อในธุรกรรมกองทุนรวม

จันทร์ ๑๓ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๔:๔๕
บล. คันทรี่กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนผู้ลงทุนหยุดเชื้อเพื่อชาติ เพิ่มช่องทางติดต่อในธุรกรรมกองทุนรวม
บล. คันทรี่ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนหยุดเชื้อเพื่อชาติ โดยในช่วงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ทั่วโลก ทำให้โอกาสและจังหวะการลงทุนของกองทุนรวมกลับมามีความโดดเด่น โดยในช่วง Social Distancing นี้ นักลงทุนที่อยากซื้อขายกองทุนรวมได้อย่างสะดวกสบายจากบ้าน สามารถส่งคำสั่งและช่องทางการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือช่องทางการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและส่งข้อความดังกล่าว มาได้ที่ Email ของเจ้าหน้าที่การตลาดของตนเอง หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนตัวแทนขาย 0-2205-8843 และ 0-2205-8844 ได้ตลอดเวลาทำการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด