ภาพข่าว: สนพ.ลพบุรี ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ผ่านสื่อวิทยุ เรื่องการให้บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด