ภาพข่าว: สนับสนุนน้ำดื่ม

พฤหัส ๐๙ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๕:๕๗
ภาพข่าว: สนับสนุนน้ำดื่ม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้โดย นายปิยะพันธ์ วรรณกุล หัวหน้างานสวนป่าเด่นชัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน นำน้ำดื่มบรรจุขวดมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอเด่นชัย เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานในการตั้งจุดตรวจคัดกรองเชื้อ COVID - 19 ตามมาตรการป้องกันของจังหวัดแพร่ ณ จุดตรวจอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด