ราช กรุ๊ป สนับสนุนทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19

พฤหัส ๐๙ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๕:๓๓
จากภาพ: นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ขวา) มอบเงินจำนวน 300,000 บาท แก่นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร (กลาง)
ราช กรุ๊ป สนับสนุนทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จำนวนเงินรวม 900,000 บาท เพื่อดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เหมาะสมต่อไป บริษัทฯ ตระหนักและซาบซึ้งในความเสียสละทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างจริงใจ บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเร็วที่สุด

นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ขวา) มอบเงินจำนวน 300,000 บาท แก่ทันตแพทย์หญิงศรัญญา จิรธนานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (กลาง)นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ขวา) มอบเงินจำนวน 300,000 บาท แก่นายชัยรัตน์ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) (กลาง) สนับสนุนโครงการ “Together, We’ll WIN over COVID-19”

ราช กรุ๊ป สนับสนุนทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ราช กรุ๊ป สนับสนุนทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด