ทีทีดับบลิว เตรียมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ รับมือสถานการณ์โควิด19 พร้อมมอบกำลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

พุธ ๐๘ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๔:๕๒
ทีทีดับบลิว เตรียมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด 19 สร้างความเชื่อมั่นพร้อมเดินหน้าบริหารจัดการระบบการผลิตน้ำประปา ให้มีความสะอาดและปลอดภัย ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) และยังคงสามารถจ่ายน้ำประปาได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง รองรับความต้องการการใช้น้ำประปาของภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ทั้งเพิ่มแผนคุมเข้มเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน การดูแลความปลอดภัยภายในสำนักงาน และโรงผลิตน้ำประปาทุกพื้นที่ เพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส พร้อมส่งต่อกำลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้ภัยโควิด19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
ทีทีดับบลิว เตรียมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ รับมือสถานการณ์โควิด19 พร้อมมอบกำลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW เปิดเผยว่า “TTW เตรียมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค โควิด 19 พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันรวมทั้งแผนคุมเข้มแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงาน และการดูแลความปลอดภัยภายในสำนักงาน โรงผลิตน้ำประปา และโรงบำบัดน้ำเสียทุกพื้นที่ เพื่อลดโอกาส ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส รวมถึงสุขภาพอนามัยของพนักงานและสังคม โดยเตรียมความพร้อม ในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้ว”

ทั้งนี้ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนที่เสียสละเป็นแนวหน้าช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในเครือ ช. การช่างประกอบด้วย บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบกรมธรรม์โรคโควิด 19 แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อส่งต่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์กว่า 50,000 คน และร่วมสนับสนุนคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัส เป็นจำนวน 5,000,000 บาท

รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ให้บริการ โรงพยาบาลที่ขาดแคลน และหน่วยงานของภาครัฐ โดยมอบชุดป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางแพทย์(P.P.E.),หน้ากาก N95, หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์, รองเท้าบูธ, ถุงมือยาง, และหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) รวมกว่า 16 หน่วยงาน 8 จังหวัด ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ TTW ลงพื้นที่และร่วมสนับสนุน “น้ำดื่มทีทีดับบลิว” แก่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงโรงพยาบาลมากกว่า 50,000 ขวด อาทิ องค์การทหารผ่านศึก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลนิธิรามาธิบดี และด่านจุดตรวจคัดกรอง ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร

นางสาววลัยณัฐ กล่าวเพิ่มเติม "นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้เป็นอย่างมาก นอกจากการการออกมาตรการเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ ได้ร่วมกำลังใจ สนับสนุนเงินบริจาค และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือประเทศของเราได้ และขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเหน็ดเหนื่อยมาโดยตลอด”

ทีทีดับบลิว เตรียมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ รับมือสถานการณ์โควิด19 พร้อมมอบกำลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทีทีดับบลิว เตรียมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ รับมือสถานการณ์โควิด19 พร้อมมอบกำลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทีทีดับบลิว เตรียมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ รับมือสถานการณ์โควิด19 พร้อมมอบกำลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด