ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการดับบลิวเอชเอ และมูลนิธินายแพทย์สมยศ อนันตประยูร บริจาคเงินรวม 10 ล้านบาท ช่วยโรงพยาบาลต้านภัยโควิด-19

ศุกร์ ๐๓ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๖:๕๐
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ มอบเงินช่วยเหลือให้แก่โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท พร้อมส่งกำลังใจให้แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผู้ทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการดับบลิวเอชเอ และมูลนิธินายแพทย์สมยศ อนันตประยูร บริจาคเงินรวม 10 ล้านบาท ช่วยโรงพยาบาลต้านภัยโควิด-19

ทั้งนี้นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 4 ล้านบาท และมูลนิธินายแพทย์สมยศ อนันตประยูร จำนวน 1 ล้านบาท แก่ศิริราชมูลนิธิ กองทุนศิริราชกู้ภัยโควิด รวมเป็นเงิน จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

นอกจากนั้นยังได้มีการมอบเงินสนับสนุนแก่คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดย ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มอบเงินจำนวน 4 ล้านบาท และมูลนิธินายแพทย์สมยศ อนันตประยูร มอบเงิน 1 ล้านบาท รวมเป็นเงิน จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด ECMO แบบเคลื่อนที่ได้ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรามอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด ECMO แบบเคลื่อนที่ได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เพราะตระหนักดีว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นด่านหน้าที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ ในการดูแลผู้ป่วยในช่วงวิกฤติครั้งนี้ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ โรงพยาบาลจำนวนมากยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการรักษา เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานที่ราบรื่นและรวดเร็วในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยหายดี กลับมามีสุขภาพแข็งแรง และได้กลับบ้านไปใช้ชีวิตปกติ”

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการดับบลิวเอชเอ และมูลนิธินายแพทย์สมยศ อนันตประยูร บริจาคเงินรวม 10 ล้านบาท ช่วยโรงพยาบาลต้านภัยโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด