จัดพื้นที่รองรับผู้ค้า ลดผลกระทบการรื้อย้าย

ศุกร์ ๐๓ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๖:๔๓
นายศุภชัย ประกายสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานตลาด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวตามที่ตัวแทนเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยื่นหนังสือขอให้ กทม. ชะลอคำสั่งให้ผู้ค้ารื้อย้ายออกจากพื้นที่ทุกจุดออกไปก่อน โดยเฉพาะบริเวณตลาดริมคลองหัวลำโพง (ตลาดลาวคลองเตย) และตลาดบางแคว่า สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสอบการก่อสร้างตลาดบางแคภิรมย์ เพื่อรองรับผู้ค้า พบผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 90 โดยผู้รับจ้างจะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จประมาณวันที่ 20 เม.ย. 63 และสามารถเปิดทำการค้าได้ทันที ส่วนพื้นที่รองรับผู้ค้าจากตลาดบางแค ปัจจุบันสำนักงานเขตบางแคได้รับจองแผงค้า จำนวน 544 แผงค้าเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดผู้ค้าตามประเภทการค้า ทั้งนี้ในส่วนของผู้ค้าที่ตลาดริมคลองหัวลำโพง สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบจากการรื้อย้ายผู้ค้าต่อไป

นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตคลองเตยได้มีประกาศสำนักงานเขต เรื่อง การปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตลาดริมคลองหัวลำโพง ถนนพระราม 4 เพื่อประกาศให้กลุ่มผู้ค้าตลาดริมคลองหัวลำโพง เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ทำการค้าออกจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวภายใน 30 วัน เพื่อสำนักงานเขตคลองเตย จะเข้าดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และผิวจราจรตามขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณของ กทม. อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตคลองเตยได้ประสานไปที่ตลาดคลองเตย ซึ่งมีแผงของตลาดคลองเตย 2 ว่างอยู่ สามารถรองรับผู้ค้าตลาดลาวคลองเตยได้ทั้งหมดและอยู่ใกล้บริเวณตลาดลาวเดิมด้วย ส่วนเรื่องราคา ทางตลาดจะพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว โดยขอให้ผู้ค้าไปเจรจาติดต่อกับเจ้าของตลาดได้เลย ทั้งนี้สำนักงานเขตจะเป็นผู้ประสานให้การดำเนินการราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด