CAT สนับสนุนอาคารที่พักรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาภรณ์

พฤหัส ๐๒ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๗:๓๐
นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) เปิดเผยว่า ด้วยความผูกพันของ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่มีมาอย่างยาวนาน เนื่องในยามวิกฤติสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงการระบาดในประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้นเช่นนี้ CAT ตระหนักถึงการปฏิบัติภารกิจที่ยิ่งใหญ่และหนักหน่วงของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงขอสนับสนุนอาคารหอพัก ณ สำนักงานใหญ่ CAT ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อตอบแทนความเสียสละในการปฎิบัติงานของนักรบเสื้อกาวน์ทุกท่าน โดยจัดเตรียมห้องพักจำนวน 68 ห้อง พร้อมเครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย ที่มีการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ให้เป็นสถานที่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่สามารถกลับบ้านได้ใช้เป็นที่พักผ่อนจากความเหนื่อยล้า จนถึงวันที่ภารกิจอันยาวนานนี้สิ้นสุดและประสบความสำเร็จด้วยดี
CAT สนับสนุนอาคารที่พักรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาภรณ์

…ขอบคุณแพทย์และพยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

…ขอบคุณในความเสียสละอย่างแท้จริง

…ขอได้รับเสียงปรบมือขอบคุณจากชาว CAT และชาวไทยทุกคน

…CAT หวังให้ทุกท่านได้กลับบ้านที่อบอุ่น และได้เจอคนที่รักโดยเร็วที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด