ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอนำส่งข่าวสั้น “TSDเชิญชวนผู้ถือหุ้นสมัครใช้บริการ e-Dividendผ่านออนไลน์ ลดการแพร่ระบาดโรคCOVID-19”

พฤหัส ๐๒ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๔:๔๘
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นสมัครใช้บริการ e-Dividendผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ และไปรษณีย์ เพื่อให้ได้รับเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากตามกำหนดวันจ่ายอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หมดกังวลเรื่องได้รับเช็คล่าช้า และไม่ต้องนำเช็คไปติดต่อธนาคาร ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอนำส่งข่าวสั้น TSDเชิญชวนผู้ถือหุ้นสมัครใช้บริการ e-Dividendผ่านออนไลน์ ลดการแพร่ระบาดโรคCOVID-19

ผู้ถือหุ้นสามารถสมัครบริการโอนเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝาก (e-Dividend) ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

เครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ หรือผ่านบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง(เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีเงินฝากของ 2 ธนาคาร) โดยเลือกบริการสมัครe-Dividend กับ TSD เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้า ระบุหมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้รับ smsแจ้งผลการสมัครบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นใช้บริการโดยเอกสารและวิธีการสมัครตามแต่ละบริษัทหลักทรัพย์กำหนดInvestor Portal (www.set.or.th/tsd)เฉพาะผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิกซึ่งได้มีการยืนยันตัวตนด้วยตนเองกับ TSD แล้วโดยเลือกบริการสมัคร e-Dividend กรอกเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการรับเงินปันผล พร้อมแนบไฟล์ภาพหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของผู้ถือหุ้น เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องไปรษณีย์โดยดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.set.or.th/tsd/th/service/edividend/edividendnew.pdf พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของผู้ถือหุ้น เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ส่วนบริการผู้ลงทุน เลขที่ 93ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center 0 2009 9999 หรืออีเมล [email protected]

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชวนคนไทยอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19

ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอนำส่งข่าวสั้น TSDเชิญชวนผู้ถือหุ้นสมัครใช้บริการ e-Dividendผ่านออนไลน์ ลดการแพร่ระบาดโรคCOVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด