ไทย โคโคนัทร่วมพิชิต “ไวรัสโควิด-19” มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูงและเครื่องวัดความดัน มูลค่า 600,000 บาท

พุธ ๐๑ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๗:๒๐
ไทย โคโคนัท ส่งมอบกำลังใจพร้อมผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม “โคโค่บุรี” มะพร้าวน้ำหอมผสมเนื้อมะพร้าวอ่อน 100% ให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใน รพ.รามา , สถาบันบำราศนราดูร และสถาบันโรคทรวงอกจำนวน 1 แสนขวด เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง พร้อมสู้ศึกไวรัสโควิด-19 ให้หมดไปจากประเทศไทย
ไทย โคโคนัทร่วมพิชิต ไวรัสโควิด-19 มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูงและเครื่องวัดความดัน มูลค่า 600,000 บาท

ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต ส่งออกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมะพร้าว เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและขยายวงกว้างไปทั่วโลก ขณะที่ประเทศไทยนั้นมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นการเฝ้าระวัง การคัดกรองโรคและการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนักตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาและดูแลทั้งผู้ป่วยที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น ไทย โคโคนัท จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและให้กำลังใจ คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีสุข ภาพที่แข็งแรง ทางบริษัทจึงขอมอบผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม “โคโค่บุรี” (COCOBURI) มะพร้าวน้ำหอมผสมเนื้อมะพร้าวอ่อน 100% จำนวน 1 แสนขวด ให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.รามา , สถาบันบำราศนราดูร และสถาบันโรคทรวงอก

“โคโค่บุรี” เป็นมะพร้าวน้ำหอมผสมเนื้อมะพร้าวอ่อน 100% คัดสรรมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพดี จากจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับรองตามมาตรฐาน GMP น้ำมะพร้าวน้ำหอมที่ได้จึงสะอาด บริสุทธิ์ ไม่มีสารปนเปื้อน จึงมีรสชาติที่หอม อร่อย และเคี้ยวเพลิน เหมาะกับการดื่มในทุกช่วงเวลา

โดยการส่งมอบครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจกับการทำงานของ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ในการร่วมกันรักษาและดูแลผู้ป่วยทุกคนให้หายจากไวรัสโควิด-19 ลดการแพร่ระบาด รวมทั้งการคิดค้นหาวัคซีนป้องกัน เพื่อให้คนไทยทุกคนปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤติไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ต่อไปให้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

อย่างไรก็ดี บริษัทได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด โดยสนับสนุนให้คู่ค้า พันธมิตร ตลอดจนพนักงานได้เฝ้าระวังและป้องกันการรับเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ การทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ต่างๆ การให้ความรู้วิธีป้องกันและเฝ้าระวัง การรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยในกรณีเดินทางไปแหล่งชุมชนหรือพื้นที่ แออัด เพื่อป้องกันความเสี่ยง ทั้งตนเองและครอบครัว

บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) ขอให้คนไทยทุกคนปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเฝ้าระวัง เป็นกำลังใจให้กับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่คอยช่วยเหลือ เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด