ภาพข่าว: สารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ร่วมใจส่งมอบหน้ากากอนามัย 1,750 ชิ้น

พุธ ๐๑ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๔:๐๕
ภาพข่าว: สารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ร่วมใจส่งมอบหน้ากากอนามัย 1,750 ชิ้น
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสผลิตหน้ากากอนามัยพร้อมแผ่นกรองอากาศ เพื่อแจกให้ประชาชน ไว้ป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสและบุคลากรร่วมส่งมอบหน้ากากจำนวน 1,750 ชิ้น ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรวบรวม เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด