บล. คันทรี่กรุ๊ป มั่นใจพร้อมให้บริการครบวงจรต่อเนื่อง ขอความร่วมมือลูกค้าติดต่อผ่านออนไลน์ ลดเสี่ยงไวรัส COVID-19 ระบาด

จันทร์ ๓๐ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๒๔
บล.
บล. คันทรี่กรุ๊ป มั่นใจพร้อมให้บริการครบวงจรต่อเนื่อง ขอความร่วมมือลูกค้าติดต่อผ่านออนไลน์ ลดเสี่ยงไวรัส COVID-19 ระบาด

คันทรี่ กรุ๊ป ประกาศปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐลดเสี่ยง คุมระบาดไวรัสโควิด-19

ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านติดต่อผ่านระบบออนไลน์

พร้อมให้บริการทุกรูปแบบ ด้าน "ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มั่นใจระบบปฏิบัติการที่เตรียมแผนรองรับไว้

ครอบคลุมทุกบริการการลงทุน และมีความปลอดภัยระดับสูง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

คอลเซ็นเตอร์ โทร.0-2205-7000 ต่อ 0 ส่วนลูกค้าอินเทอร์เน็ต ติดต่อเบอร์โทร.

0-2205-7111

ดร.

วีรพัฒน์ เพชรคุปต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ

CGS เปิดเผยว่า

ตามนโยบายของภาครัฐในการลดความเสี่ยงและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บล. คันทรี่ กรุ๊ป

ได้ดำเนินการเตรียมความความพร้อมมาตรการต่าง ๆ

เพื่อให้ท่านลูกค้าใช้บริการการลงทุนที่ครบวงจรได้อย่างต่อเนื่อง

"เรามีการจัดทำแผนสำรองการทำงานในภาวะฉุกเฉิน

หรือ Business Continuity Planning สำหรับการทำงานในสถานที่ทำงานทดแทน หรือการทำงานที่บ้าน (Work from

Home) ของทุกส่วนงาน ทุกแผนก ตามนโยบายลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด รวมถึงเรายังมีการปฏิบัติงาน ผ่านเครื่องมือ Online และระบบรองรับสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่

ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

และเราพร้อมที่จะให้บริการการลงทุนแก่ลูกค้าได้ครบวงจรอย่างต่อเนื่องอีกด้วย" ดร.วีรพัฒน์ กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวอีกว่า บริษัทฯ

ขอความร่วมมือจากท่านลูกค้าในการติดต่อธุรกรรมทุกประเภทผ่านช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ อีเมล์ หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

แทนการเดินทางเข้ามาติดต่อที่สำนักงานใหญ่และสาขาด้วยตนเอง

ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ เบอร์โทร.0-2205-7000 ต่อ 0

และสำหรับลูกค้าอินเทอร์เน็ต ติดต่อเบอร์โทร. 0-2205-7111

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด