กยท. เร่งประสานมาเลเซีย เปิดด่านส่งออกปาดังเบซาร์ หวังเพิ่มช่องทางการส่งออกให้ผู้ประกอบการยางพารา

ศุกร์ ๒๗ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๐๑
สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID - 19 ในประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ประเทศมาเลเซียมีการควบคุมการเข้าออกประเทศ และมีการปิดด่านนำเข้าและส่งออก โดยเริ่มตั้งวันที่ 18 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 โดย กยท. ได้เร่งหารือกับสถานกงสุลมาเลเซีย และสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางของมาเลเซีย ได้ผลว่า ทางรัฐบาลมาเลเซียอนุญาตเปิดด่านนำเข้าน้ำยางข้นจากประเทศไทยได้นั้น
กยท. เร่งประสานมาเลเซีย เปิดด่านส่งออกปาดังเบซาร์ หวังเพิ่มช่องทางการส่งออกให้ผู้ประกอบการยางพารา

ล่าสุด นายขจรจักษณ์ นวลพรมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท. ได้ประสานไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อขอให้มีการเปิดด่านปาดังเบซาร์เพิ่ม เบื้องต้นได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้ช่วยประสานกับสถานทูตประเทศมาเลเซียเพื่อขอเปิดด่านปาดังเบซาร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตอบกลับจากทางมาเลเซีย

“ในช่วงสถานการณ์วิกฤตจากไวรัส COVID – 19 ในขณะนี้ หลายฝ่ายได้รับผลกระทบ แม้แต่ในส่วนของวงการยางพารา ทั้งในส่วนของประเทศผู้ใช้ยาง และประเทศผู้ส่งออกยาง ดังนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันประคับประคองให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และ กยท. พร้อมที่จะเคียงข้างและสู้ไปด้วยกัน ” รักษาการผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด