ภาพข่าว: โอสถสภาร่วมส่งพลังสู้โควิด-19

ศุกร์ ๒๗ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๒๒
ภาพข่าว: โอสถสภาร่วมส่งพลังสู้โควิด-19
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดยนางสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม (ที่ 5 จากซ้าย) และนายพยุท สงวนนาม Customer Development Safety and Community Lead (ที่ 4 จากซ้าย) ส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรวมมูลค่า 180,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่รับมือและป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด