ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน 10 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 “โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ 308 เตียง”

ศุกร์ ๒๗ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๕๒
นายปิติ
ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน 10 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ 308 เตียง

สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (กลาง) นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่

5 จากขวา) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย)

พร้อมคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ร่วมส่งมอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) แก่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พฤหัส

ต่ออุดม ผู้อำนวยการ (ที่ 6 จากซ้าย) นางปริศนา

ปทุมอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสุกัญญา คุนกิตติ

หัวหน้างานการพยาบาลคัดกรองและรับผู้ป่วยใน (ซ้าย) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อร่วมสนับสนุน “โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ 308 เตียง” ของ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับรองรับผู้ป่วยที่ได้รับการแพร่ระบาดจากโรค COVID-19 รวมถึงนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

หน้ากาก N95

และชุด PPE ทั้งนี้

โรงพยาบาลสนามดังกล่าวได้เริ่มเปิดรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563

โดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์ที่ร่วมในโครงการ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยการส่งมอบเงินดังกล่าวจัดขึ้นในวันพฤหัสที่

26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม นับเป็นแห่งที่ 2

ด้วยก่อนหน้าได้มอบเงิน 10 ล้านบาท สมทบกองทุนพิเศษช่วยเหลือโควิด-19

มูลนิธิรามาธิบดี สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บัญชีสะสมทรัพย์เลขที่

091-0-20188-8 ธนาคารกรุงเทพพร้อมอยู่เคียงข้างสังคมในทุกสถานการณ์ดัง 'เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด