การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อการคัดกรองที่ให้ค่าถูกต้องแม่นยำ

ศุกร์ ๒๗ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๔๘
ปัจจุบัน เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก (Forehead thermometer) ได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาใช้เพื่อคัดกรองผู้ผ่านเข้า-ออกอาคาร สถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่หากผู้ใช้งาน ใช้งานไม่ถูกต้อง อาจทำให้ได้อุณหภูมิร่างกายที่ไม่ถูกต้อง
การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อการคัดกรองที่ให้ค่าถูกต้องแม่นยำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด