ปาฐกถาพิเศษ “เทคโนโลยีป่วนโลกด้านสุขภาพ” ในยุค 5G

ศุกร์ ๒๗ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๒๑
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน จัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีป่วนโลกด้านสุขภาพ” (Disruptive Technologies and Their Impacts on Healthcare) โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) โดย ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์ให้สามารถเข้าสู่ธุรกิจ หรือเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการลงทุนในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีภารกิจพัฒนากลไก เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ พัฒนาฐานข้อมูลทางธุรกิจ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ จึงได้จัดงาน Dinner Talk ปาฐกถาพิเศษ เพื่อติดตามสถานการณ์โลกที่กำลังปรับตัวสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพในยุค 5G โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน คือ ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันด้านการแพทย์และสุขภาพของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
ปาฐกถาพิเศษ เทคโนโลยีป่วนโลกด้านสุขภาพ ในยุค 5G

โดยงานที่จัดขึ้นทางผู้จัดให้ความตระหนักและใส่ใจ คำนึงถึงการลดความเสี่ยงและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกเหนือจากการสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมงาน พร้อมจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยง ทั้งนี้ยังเผยแพร่งานออกอากาศสดผ่านทาง Facebook Live ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเชิญ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ สามารถเกาะติดสถานการณ์รับชมแบบติดขอบเวที สื่อสารผ่านการถาม-ตอบกับวิทยากรภายในงานได้เหมือนการรับชมจากสถานที่จริง

ปาฐกถาพิเศษ เทคโนโลยีป่วนโลกด้านสุขภาพ ในยุค 5G ปาฐกถาพิเศษ เทคโนโลยีป่วนโลกด้านสุขภาพ ในยุค 5G ปาฐกถาพิเศษ เทคโนโลยีป่วนโลกด้านสุขภาพ ในยุค 5G

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด