ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมบรรเทาภัยแล้ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ศุกร์ ๒๗ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๕๖
กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ และบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TCRSS ร่วมสนับสนุนน้ำประปา ให้กับหน่วยงานปกครองพื้นที่ และองค์กรปกครองการส่วนท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เนื่องจากผลกระทบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอบางสะพาน
ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมบรรเทาภัยแล้ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นหรือทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดฤดูร้อนนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด