SAWAD แจกฟรีประกันโควิด 5 หมื่นราย ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิผ่าน”เฟซบุ๊ก-ไลน์”

จันทร์ ๒๓ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๐๗
“ศรีสวัสดิ์” แจกฟรีประกันโควิด 5 หมื่นราย ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิฟรีผ่าน Facebook & [email protected] ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม เป็นต้นไป พร้อมกำชับพนักงานดูแลลูกค้าใกล้ชิด หากลูกค้าต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสาขาใกล้บ้านได้
SAWAD แจกฟรีประกันโควิด 5 หมื่นราย ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิผ่านเฟซบุ๊ก-ไลน์

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในปัจจุบัน บริษัทได้กำชับพนักงานให้ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด และหากลูกค้ารายใดต้องการความช่วยเหลือก็ขอให้ไปติดต่อสาขาใกล้บ้านได้

นอกจากนี้บริษัทได้จัดแคมเปญพิเศษแจกฟรีประกันโควิด-19 ให้กับประชาชนทั่วไป โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิผ่าน Facebook & [email protected] ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 ผู้ที่ลงทะเบียน 50,000 รายแรกจะได้สิทธิก่อน และเมื่อ?มี?การ?ลง?ทะเบียน?เสร็จ?สม?บูรณ์?จะจัดส่ง SMS เพื่อ?ยืนยัน?การ?เอา?ประกัน?ภัย?ให้?ภายใน? 7 วัน โดยจะได้รับ?ความ?คุ้มครอง? 30 วัน? นับจากวันที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ไม่เกินวัน?ที่? 30 เมษายน? 2563 กรณี?ผู้?ลง?ทะเบียน?รับ?สิทธิ์?มี?ข้อ?สงสัย?หรือ?ต้องการ?ข้อมูล?เพิ่ม?เติม? สามารถ?ติดต่อ?ได้ที่?โทรศัพท์? หมายเลข? 02 612 9888

“ภายใต้การระบาดของไวรัสโควิด SAWAD ก็ขอเป็นส่วนเล็กๆ ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งลูกค้าของบริษัทเองถ้าต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อสาขาใกล้บ้านได้ และเราก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้ในเร็วๆ นี้”นางสาวธิดากล่าว

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขการรับสิทธ์ฟรีประกันโควิด-19 ดังนี้ 1.สงวน?สิทธิ์?สำหรับ?ผู้?ที่?ลง?ทะเบียน? 50,000 สิทธิ์?แรก?เท่านั้น? จำกัด?ความ?คุ้มครอง? 1 ราย?ต่อ? 1 สิทธิ์? เงื่อนไข?เป็น?ไป?ตาม?ที่?บริษัท?ประกัน?ภัย?กำหนด?

2.ผู้?เอา?ประกัน?ภัย?จะ?ต้อง?มีอายุ?ตั้งแต่? 20 - 64 ปีบ?ริ?บูรณ์? ณ? วัน?ที่?ทำ?ประกัน?ภัย? และ?ถือ?สัญชาติ?ไทย?

3.ระยะ?เวลา?ประกัน?ภัย? 30 วัน? นับ?จาก?วัน?ที่?ลง?ทะเบียน? ทั้งนี้?ความ?คุ้มครอง?ต้อง?ไม่?เกิน?วัน?ที่? 30 เมษายน? 2563

4.กรณี?เสีย?ชีวิต? สูญ?เสีย?อวัยวะ? สายตา? ทุพพลภาพ?ถาวร?สิ้น?เชิง? อัน?เนื่อง?มา?จาก?อุบัติเหตุ? (อบ?.1) ไม่?รวม?การ?ถูก?ฆาตกรรม? ลอบ?ทำร้าย? และ?การ?ขับขี่?หรือ?โดยสาร?รถ?จักรยานยนต์? 5.กรณี?เจ็บ?ป่วย?ภาวะโคม่า? หรือ?กรณี?เจ็บ?ป่วย?ระยะ?สุดท้าย?จาก?โควิด-19 วงเงิน?คุ้มครอง?สูงสุด?ไม่?เกิน? 100,000 บาท?ต่อ?ราย? 6.กรณี?ชดเชย?ราย?ได้?จาก?การ?เข้า?รักษา?ตัว?ใน?โรง?พยาบาล?แบบ?ผู้?ป่วย?ใน?จาก?โควิด-19 สูงสุด?วัน?ละ? 1,000 บาท? ไม่?เกิน? 15 วัน? ต่อ?ผู้?เอา?ประกัน?ภัย? (คุ้มครอง?ภายใน?ระยะ?เวลา?เอา?ประกัน?ภัย?) 7.จำนวน?เงิน?เอา?ประกัน?ภัย?เป็น?ไป?ตาม?เงื่อนไข?ของ?แต่ละ?ผลิตภัณฑ์?ประกัน?ภัย? และ?ขึ้น?อยู่?กับ?ผล?การ?พิจารณา?รับ?ประกัน?ภัย?ของ?บริษัท?ประกัน?ภัย?

8. กรมธรรม์?ต้อง?ยัง?มี?ผล?บังคับ?อยู่? ณ? วัน?ที่?ใช้?สิทธิ์?เรียก?ร้อง?ค่า?สินไหม?ทดแทน? 9.ราย?ละเอียด?ความ?คุ้มครอง? เงื่อนไข? ข้อ?ยกเว้น? ให้?เป็น?ไป?ตาม?กรมธรรม์?ประกัน?ภัย?อุบัติ?เหตุ ก?ลุ่ม?ของ?บริษัท?ประกัน?ภัย?

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.facebook.com/srisawadpower/

หรือ ไลน์ @srisawad ได้ที่ https://lin.ee/hl1chsk

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด