ภาพข่าว: การลงนามความร่วมมือระหว่าง อพวช. และ กรมทรัพยากรธรณี

ศุกร์ ๒๐ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๔๗
ภาพข่าว: การลงนามความร่วมมือระหว่าง อพวช. และ กรมทรัพยากรธรณี
ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ (คนที่สองด้านขวามือ) ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดร.สมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (คนที่สองด้านซ้ายมือ) ลงนามความร่วมมือ ในการส่งเสริมการดำเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการให้บริการแก่ประชาชน โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน (คนด้านขวามือ) รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนายมนตรี เหลืองอิงคะสุต (คนด้านซ้ายมือ) รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมไอน์สไตน์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด