ภาพข่าว: คุ้มครองบุคลากรแพทย์สู้ภัยโควิด-19

พฤหัส ๑๙ มีนาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๑๐
ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาและผู้อำนวยการ สำนักงานแพทยสมาคม ร่วมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวโครงการสนับสนุนนักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19 โดยมอบความคุ้มครองประกันชีวิตสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ทุนประกันรวมกว่า 1.4 ล้านล้านบาท ผ่านกองทุนประสานงานและสนับสนุนนักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19
ภาพข่าว: คุ้มครองบุคลากรแพทย์สู้ภัยโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด