ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมแปลงผักสมาชิกสหกรณ์สบปราบ จ.ลำปาง

ศุกร์ ๑๓ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๒๘
ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมแปลงผักสมาชิกสหกรณ์สบปราบ จ.ลำปาง
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง เยี่ยมแปลงปลูกผักปลอดภัยของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดยมีนายประวัติ อินจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ซึ่งทางสหกรณ์ได้ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิก โดยสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชผักสวนครัว เช่น พริก มะนาว ตะไคร้ กะเพรา โหระพา กะหล่ำปลี และพืชผักของท้องถิ่น เช่น ผักเชียงดา โดยจะเน้นให้สมาชิกปลูกผักอินทรีย์ที่ปลอดภัยไร้สารเคมี เพื่อรวบรวมและนำมาจำหน่ายที่ Farmer market ของสหกรณ์ ซึ่งทำให้สมาชิกมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคในพื้นที่ได้มีโอกาสซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง และได้บริโภคพืชผักที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด