ซีพีแรม - ซีพี ฟู้ดแล็บ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปั้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

พฤหัส ๑๒ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๒๐
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด หน่วยงานวิจัยอาหาร บริษัทซีพีแรม จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อยกระดับการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารที่ใส่ใจถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคพร้อมสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนนำผลงานทางวิชาการไปใช้ต่อยอดการประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์อาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของภูมิภาคเอเชีย
ซีพีแรม - ซีพี ฟู้ดแล็บ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปั้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

โดยได้รับเกียรติจากคุณวิเศษวิศิษฏ์วิญญู กรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด หน่วยงานวิจัยของ บริษัท ซีพีแรม จำกัด และ ดร.จุลเทพขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วยพร้อมกันนี้ยังมีทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกกลุ่มวิจัยกระบวนการทางวัสดุและการผลิตอัตโนมัติ เอ็มเทคสวทช.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสององค์กรร่วมเป็นสักขีพยาน โดยความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมในเรื่องการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับใส่อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี รับชมเพิ่มเติมได้ที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด