ภาพข่าว: ธนาคารออมสินชวนชมผลงานชนะเลิศ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์”

พุธ ๑๑ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๑๒
นายอิสระวงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล (ที่ 4 จาก ซ้าย) นายวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา (ที่ 5 จากซ้าย)และหยาดทิพย์ ราชปาล ดารานักแสดงชื่อดัง ร่วมเปิดนิทรรศการงานแสดงผลงานชนะเลิศ ในโครงการประกวดวาดภาพปีที่ 4 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ“ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์”ณ โถง ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม เวลา 10.00 – 21.00 น.
ภาพข่าว: ธนาคารออมสินชวนชมผลงานชนะเลิศ ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการฯ จากซ้ายไปขวา

คุณดวงใจ ไม้เกตุ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตพร้อมพงษ์คุณนวลสวาท ชาติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก ธนาคารออมสินคุณหยาดทิพย์ ราชปาล ดารานักแสดงชื่อดังคุณอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคลนายวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา เลขานุการคณะกรรมการตัดสินผลงานประกวดวาดภาพคุณสุภา โรจน์พูนผล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ และการตลาดเงินฝากธนาคารออมสินคุณรัตนา บรรยงคนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ ธุรกิจบริการ และอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนพัฒนาธุรกิจเงินฝาก ธนาคารออมสิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด