กรุงศรี – MUFG จับมือกับ Grab ผสานพลังพันธมิตรธุรกิจ

จันทร์ ๐๙ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๑๖
กรุงเทพฯ (9 มีนาคม 2563) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ประกาศว่ากรุงศรี ฟินโนเวต ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกรุงศรี กรุ๊ป ได้ลงทุนใน Grab Holdings Inc. หรือ Grab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซุปเปอร์แอป (Super App) ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยก่อนหน้านี้มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป หรือ MUFG ได้ประกาศถึงการลงทุนใน Grabด้วยจำนวนเงินสูงสุดถึง706 ล้านเหรียญสหรัฐ ผ่านธุรกิจการเงินในเครือข่าย MUFG อันได้แก่ MUFG Bank MUFG Innovation Partners และกรุงศรีฟินโนเวต ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมด้านการเงินจากความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของผู้ใช้บริการ ผู้ขับขี่และร้านค้าพันธมิตรของ Grab ได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับประเทศไทยความร่วมมือระหว่างกรุงศรีและ Grab จะช่วยทำให้กรุงศรีสามารถเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ในประเทศอีกทั้งยังเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างครอบคลุมและทั่วถึงในกลุ่มลูกค้าใหม่ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ“การธนาคารอย่างยั่งยืน” ของกรุงศรี

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวGrabFinancial Group จะเปิดตัวบริการสินเชื่อในประเทศไทยโดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อรายย่อยของกรุงศรี ทั้งนี้ GrabFinancial Group และกรุงศรีจะร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศทางธุรกิจของ Grabซึ่งประกอบไปด้วยลูกค้าผู้ขับขี่ยานพาหนะ และร้านค้าพันธมิตรของ Grab Food นอกจากนี้ Grabและกรุงศรีจะใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AITechnology) เพื่อพัฒนารูปแบบจำลองคะแนนเครดิต (CreditScoring Models) และส่งมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อให้แก่ผู้บริโภคที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินในประเทศไทย

Grab เป็นผู้ให้บริการซุปเปอร์แอปชั้นนำในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำเสนอบริการด้านดิจิทัลที่สร้างความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน อาทิด้านยานพาหนะ การขนส่งอาหารและพัสดุ การชำระเงินทางดิจิทัลให้แก่ผู้ใช้งานจำนวนหลายล้านคนในแต่ละวัน

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Grab เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนไทย การเป็นพันธมิตรและร่วมอยู่ในระบบนิเวศทางธุรกิจของ Grab ทำให้กรุงศรีสามารถส่งมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้แก่ลูกค้า ร้านค้า และผู้ขับขี่ของ Grab ซึ่งอาจมีบางส่วนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน”

“และเมื่อเชื่อมโยงกับพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลของกรุงศรีความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจแก่ธนาคารแต่ยังสร้างผลลัพท์เชิงบวกด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการสร้างงานและการกระจายรายได้ซึ่งจะนำสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศต่อไป” นายอาคิตะกล่าวเพิ่มเติม

นายรูเบ็น ไล กรรมการผู้จัดการอาวุโส แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการสร้างพันธมิตรของระบบนิเวศทางธุรกิจมีความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจะผสานความร่วมมือกับกรุงศรีในการใช้ความรู้ความเข้าใจในลูกค้าของเราและความเชี่ยวชาญด้านการเงินของกรุงศรีเพื่อส่งมอบโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อรายย่อยและบริการการเงินอื่นๆ ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานอิสระของระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต (Gig Economy)”

นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรมของกรุงศรี กล่าวว่า “ความร่วมมือของกรุงศรี ฟินโนเวต MUFG Bank และ MUFG Innovation Partners ในการร่วมลงทุนและเป็นพันธมิตรกับ Grab นับเป็นการผสานพลังพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในประเทศไทย ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กรุงศรีจะใช้ศักยภาพความเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อส่งมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ภายใต้ความร่วมมือนี้ กรุงศรีและ Grab จะร่วมกันพัฒนาวิธีการพิจารณาสินเชื่อและรูปแบบจำลองคะแนนเครดิตระบบใหม่ อาทิ ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าจากแพลตฟอร์มของทั้งสองฝ่าย และร่วมกันพิจารณาสินเชื่อสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศทางธุรกิจของ Grab ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ ผู้ขับขี่และพันธมิตรร้านอาหาร”

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “การเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน เช่น บริการสินเชื่อ ยังคงเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยากสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย หรือธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทย แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ได้บุกเบิกการให้บริการสินเชื่อเพื่อพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บ ผู้ประกอบการรายย่อย และร้านอาหารพันธมิตรของแกร็บฟู้ด ความร่วมมือกับกรุงศรีด้านนวัตกรรมของข้อมูลในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของแกร็บในการสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินในชีวิตประจำวันให้แก่คนไทย”

ภายใต้กลยุทธ์ด้านดิจิทัล“ThinkDigital First” และการสร้างประสบการณ์เหนือระดับ “EnhanceCustomers’ Experience”กรุงศรีสามารถรวบรวมข้อมูลด้านความต้องการลูกค้าจากการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (BigData) และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ AI เพื่อให้ธนาคารสามารถส่งมอบบริการทางการเงินที่เหมาะสมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน

ด้วยความมุ่งมั่นร่วมพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนกรุงศรีและ MUFGได้เชื่อมโยงวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้ากับเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติดังนั้น การริเริ่มเชิงธุรกิจต่างๆ ของทั้งสององค์กรซึ่งรวมถึงการร่วมเป็นพันธมิตรกับ Grab เป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนผ่านการใช้นวัตกรรมดิจิทัลและการเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างครอบคลุมและทั่วถึงในทุกกลุ่มลูกค้า

เกี่ยวกับกรุงศรี

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานถึง 75 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 690 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 650 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 34,902 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 9.1 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด) อีกด้วย

กรุงศรี มีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

เกี่ยวกับกรุงศรี ฟินโนเวต

บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัดเป็นบริษัทร่วมลงทุน (Corporate venture Capital : CVC) ในเครือกรุงศรี ซึ่งมีพันธกิจสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านฟินเทคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านการธนาคารทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเติบโตไปยังเป้าหมายที่วางไว้ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่การลงทุนเพื่อสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ๆ และโครงการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และการร่วมลงทุนโดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือมือจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงศรี

เกี่ยวกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)

มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 3,000 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานกว่า 180,000 คน MUFG นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อMUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก” ด้วยการผสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าโดยคำนึงถึงสังคมและการแบ่งปัน สู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUFG กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.mufg.jp/…english

เกี่ยวกับแกร็บ

แกร็บ(Grab) คือผู้นำด้านซูเปอร์แอปที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้กับผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันแอปพลิเคชันแกร็บได้ถูกดาวน์โหลดบนโทรศัพท์มือถือมากกว่า163 ล้านเครื่องซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ ร้านค้าและผู้แทนกว่า 9 ล้านราย แกร็บยังมีเครือข่ายการให้บริการขนส่งทางบกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโดยได้ให้บริการการเดินทางไปแล้วมากกว่า 4 พันล้านเที่ยวนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2555 นอกเหนือจากบริการการเดินทางแบบออนดีมานด์ที่มีความหลากหลายแล้วแกร็บยังนำเสนอบริการด้านอื่นๆ ให้กับผู้ใช้งานทั่วทั้ง 339 เมืองใน8 ประเทศ อันได้แก่ การบริการรับส่งอาหารการจัดส่งสินค้าและพัสดุ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนบริการทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด