เพิ่มความถี่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถไฟฟ้า ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาด

อังคาร ๐๓ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๑๔
นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยถึงการดำเนินการตามประกาศข้อแนะนำในการปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของกรมการขนส่งทางรางว่า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เพิ่มความถี่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถไฟฟ้า ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาด

สำหรับผู้โดยสารทั้งในส่วนเส้นทางสัมปทานและในส่วนต่อขยาย เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางได้อย่างสะดวกสบาย โดยตั้งเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไว้บริเวณโต๊ะตรวจการทั้งสองฝั่งของสถานี เพิ่มความถี่การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถไฟฟ้าทุกขบวนที่สถานีปลายทาง จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้โดยสารที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร

เพิ่มการทำความสะอาดบริเวณราวจับบันได บันไดเลื่อน ลิฟต์ บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋ว เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ และที่แตะบัตรโดยสาร (Gate) รวมถึงฉีดพ่นน้ำยาเชื้อโรคในขบวนรถไฟฟ้าหลังปิดให้บริการในอู่จอดรถไฟฟ้าทุกวัน

ขณะเดียวกันได้แจ้งบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้ผู้โดยสารโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) ด้วยการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคไว้บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋ว เพิ่มการทำความสะอาดในระหว่างวัน เช่น ฉีดพ่นน้ำยาเชื้อโรคในช่วงเวลา 10.00 - 12.00 น. ทุกวัน และเพิ่มความถี่การทำความสะอาดทุกสถานี สำหรับโครงการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ ได้เพิ่มการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้น ที่นั่ง คอนโซล ราวกันตก และบริเวณที่มีผู้โดยสารสัมผัสร่วมกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ไม่ให้เข้าสู่ระดับการแพร่ระบาดใหญ่

เพิ่มความถี่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถไฟฟ้า ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาด เพิ่มความถี่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถไฟฟ้า ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาด เพิ่มความถี่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถไฟฟ้า ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด