ภาพข่าว: DGA เปิดตัวผู้บริหารใหม่ ตั้งเป้า 3 ปี เปลี่ยนภาครัฐสู่ดิจิทัล เดินหน้ายกระดับบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน

พฤหัส ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๕:๓๔
ภาพข่าว: DGA เปิดตัวผู้บริหารใหม่ ตั้งเป้า 3 ปี เปลี่ยนภาครัฐสู่ดิจิทัล เดินหน้ายกระดับบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เปิดตัวผู้บริหารใหม่ ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตั้งเป้าภายใน 3 ปี เดินหน้าเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ความเป็นดิจิทัลทุกมิติ ชูวิสัยทัศน์ตามแผนแม่บทรัฐบาลดิจิทัล 2563 - 2565 สร้าง - เชื่อม – เปิด ประสานความร่วมมือ เพื่อมุ่งสู่การสร้างบริการที่มีคุณค่าให้กับประชาชน กำหนด 3 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน ยกระดับหน่วยงาน พัฒนา และบูรณาการแพลตฟอร์ม ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล พร้อมเร่งพัฒนาการบริการ One Stop Service ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี่ โฮเทล คอลเลคชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด