จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ SVL Group จัดกิจกรรม “THANK YOU SAY NO TO PLASTIC BAG” รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้า

พฤหัส ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๐๘:๓๔
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกับ SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ในเครือสหวิริยา จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ภายใต้ชื่อกิจกรรม "THANK YOU SAY NO TO PLASTIC BAG" เชิญชวน ส่วนราชการและพี่น้องชาวจังหวัดประจวบฯ ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง - แจกถุงผ้า พร้อมกิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้าหนึ่งเดียวของแต่ละคน และกิจกรรมต้นไม้แห่งความคิด ระดมสมองช่วยกันลด ละ เลิก การใช้พลาสติกให้น้อยลง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ SVL Group จัดกิจกรรม THANK YOU SAY NO TO PLASTIC BAG รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้า

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผศ.ดร. นิศากร สิงหเสนี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมของเครือสหวิริยา ร่วมกันเปิดกิจกรรม "THANK YOU SAY NO TO PLASTIC BAG" รณรงค์ให้ส่วนราชการและชาว จ.ประจวบฯ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก โดย SVL Group ได้มอบถุงผ้าจำนวน 500 ใบ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เพ้นท์ถุงผ้าในสไตล์ของตัวเอง ในคอนเซ็ปต์ "ถุงผ้าหนึ่งเดียว เราทำเองได้" นอกจากกิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้าแล้ว SVL Group ยังอาสาเป็นส่วนต่อยอดทางความคิดรักษ์โลกของตัวแทนพี่น้องชาวประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้กิจกรรมต้นไม้ความคิดบอกต่อ จากใจ พิทักษ์โลก เพื่อจะเป็นสื่อกลางบอกให้สังคมรับรู้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านแนวทางต่างๆ และสามารถนำไปปฏิบัติจริงให้เห็นเป็นรูปธรรม

ที่ผ่านมา SVL Group ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมรวมถึงกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐตลอดจนกิจกรรมของชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการ "THANK YOU SAY NO TO PLASTIC BAG" เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่รณรงค์ให้คนหันกลับมาใช้ถุงผ้ามากขึ้น ช่วยลดปริมาณขยะ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ SVL Group จัดกิจกรรม THANK YOU SAY NO TO PLASTIC BAG รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ SVL Group จัดกิจกรรม THANK YOU SAY NO TO PLASTIC BAG รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ SVL Group จัดกิจกรรม THANK YOU SAY NO TO PLASTIC BAG รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด