ภาพข่าว: ตามรอยบ้านดินของ “พ่อ” กับเด็กสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ปีที่6

จันทร์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๖:๕๗
"สถาปัตย์ บ้านดิน" จากก้อนดิน สู่สถาปัตยกรรมธรรมชาติ ปีที่ 6 "ยิ่งเลอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์"
ภาพข่าว: ตามรอยบ้านดินของ พ่อ กับเด็กสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ปีที่6

ผ่านพ้นไปแล้ว..สำหรับกิจกรรมดีๆจากรุ่นสู่รุ่น กับโครงการ "สถาปัตย์ บ้านดิน" ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง จัดกิจกรรมโครงการ "สถาปัตย์ บ้านดิน" จากก้อนดิน สู่สถาปัตยกรรมธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านงานสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมด้วยกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการนำนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเรียนรู้กระบวนการทำบ้านดิน ณ โครงการสวนรอยยิ้มของพ่อ (ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง) อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนในการทำบ้านดิน จากวัสดุธรรมชาติ ดิน แกลบ น้ำ ผ่านกรรมวิธีเช่นการย่ำ การก่อ การฉาบ โดยมี คุณเดชา ฤทธิ์แดง เจ้าของศูนย์เรียนรู้บ้านดินและเกษตรอินทรีย์ โครงการ "สวนรอยยิ้มบ้านดินของพ่อ"เป็นวิทยาการถ่ายทอดความรู้วิถีชีวิตและกระบวนการสร้างบ้านดินของชุมชน ในการพึ่งตนเองแบบวิถีพอเพียง ด้านที่อยู่อาศัยบ้านดินและแนวคิดจิตสาธารณะแบบจัดเต็ม เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด