ภาพข่าว: "คันทรี่กรุ๊ป”ร่วมแสดงความยินดีในงาน The Power of Partnership

จันทร์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๔:๐๓
ภาพข่าว: คันทรี่กรุ๊ปร่วมแสดงความยินดีในงาน The Power of Partnership
ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พร้อมกับทีมผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส อีสท์สปริง (Eastspring Investment) เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ ในงาน "The Power of Partnerships. Stronger Together" ซึ่ง จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด