เฮียฮ้อ” มั่นใจธุรกิจโต ทยอยซื้อหุ้นคืน ประเดิมล็อตแรก 1.4 ล้านหุ้น

จันทร์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๑:๕๖
'อาร์เอส' เผยซื้อหุ้นคืนในตลาดต่อเนื่อง รอบแรก 1.4 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 16.5 ล้านบาท จากวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ช่วยบริหารสภาพคล่อง หนุนผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น
เฮียฮ้อ มั่นใจธุรกิจโต ทยอยซื้อหุ้นคืน ประเดิมล็อตแรก 1.4 ล้านหุ้น

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "ขณะนี้บริษัทได้ทยอยซื้อหุ้นคืน นับตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อบริหารทางการเงิน โดยจะซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นไม่เกิน 1.54% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งจะใช้วงเงินในการซื้อหุ้นคืนราว 200 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2563 ได้ซื้อหุ้นคืนไปแล้ว จำนวน 1.4 ล้านหุ้น เป็นเงิน 16.5 ล้านบาท เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหลังจากซื้อหุ้นคืน จะสนับสนุนให้อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สูงขึ้นด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด