รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ศุกร์ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๔:๑๘
เมื่อเร็วๆ นี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง) ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมมิตร์ สมบูรณ์ รก.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ และนายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปโครงการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก แต่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากเช่นกัน หน่วยงานในพื้นที่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมกันนี้รัฐบาลได้เล็งเห็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ทำการศึกษา ออกแบบ และจัดทำโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ตอย่างเร่งด่วน

นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการศึกษาปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต พบว่าสาเหตุหลักของการเกิดน้ำท่วมมาจากปริมาณน้ำหลากจากภูเขาที่อยู่รอบๆ ชุมชนเมืองภูเก็ต มีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถในการระบายน้ำลงคลองบางใหญ่ คลองท่าแครง คลองแสนสุข และคลองร่วมน้ำใจ อีกทั้งสภาพคู คลองบางช่วงมีขนาดแคบ ตื้นเขิน และท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็ก ดังนั้นเมื่อฝนตกหนัก จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง อีกทั้งปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำในคลองต่างๆ เอ่อล้นตลิ่ง หลังจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานในพื้นที่ จึงทำการศึกษา ออกแบบและจัดทำโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยโครงการดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ส่วนที่ 2 งานสร้างสถานีสูบน้ำ

ส่วนที่ 1 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ จำนวน 10 รายการ ประกอบด้วย

(1) คันป้องกันตลิ่งริมคลองบางใหญ่

(2) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9

(3) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลัด (คลองบางใหญ่ถึงคลองแสนสุข)

(4) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุรินทร์–ถนนพังงา–ถนนวีรพงศ์หงส์หยก ลงสู่คลองแสนสุข

(5) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองร่วมน้ำใจ จากสะพานถนนอำเภอถึงสะพาน-ถนนอนุภาษภูเก็ตการ

(6) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองร่วมน้ำใจจากสะพานพูนผล 1 ถึงสะพานรัษฎา 1

(7) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนอำเภอจากลำรางของเดิมลงสู่คลองสะพาน-ซอยเสนานิเวศน์

(8) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองบางใหญ่ (สะพานพระอร่าม–หมู่บ้านศุภาลัย)

(9) งานก่อสร้างคันป้องกันตลิ่งคลองร่วมน้ำใจ และ

(10) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองท่าแคลง

ส่วนที่ 2 งานสร้างสถานีสูบน้ำ จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย

(1) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่

(2) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองแสนสุข และ

(3) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองร่วมน้ำใจ

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 – 2564 ปัจจุบันมีความคืบหน้า ร้อยละ 44 และกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำชับให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดการ ซึ่งเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด