ภาพข่าว: มรธ.เปิดตัวต้นแบบเครื่องดื่มม็อกเทลผสมสมุนไพรสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตธนบุรี

ศุกร์ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๐:๕๒
ภาพข่าว: มรธ.เปิดตัวต้นแบบเครื่องดื่มม็อกเทลผสมสมุนไพรสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตธนบุรี
อาจารย์กานต์รวี วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานแถลงข่าว "ต้นแบบเครื่องดื่มม็อกเทลส่วนผสมสมุนไพรสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร" โดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาการอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทดสอบ การประเมินและการลงนามรับรองสูตรเครื่องดื่มต้นแบบเครื่องดื่มม็อกเทลส่วนผสมสมุนไพร โดยคุณพงษ์พันธุ์ สืบแสงไทย นายกสมาคม บาร์เทนเดอร์ประเทศไทย Brand ambassador Jack Daniel's Thailand คุณสุภศักดิ์ เกตุไทย Cocktail Creative & Beverage Consultant Manager, Cocktail Thailand คณะอนุกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม กระทรวงแรงงาน และคุณสุรเชษฐ คหจิรัฐติกาล Beverage Manager, Rama Garden Hotel และการลงนามความร่วมมือจากชุมชนในเขตฝั่งธนบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวและเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด