ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานส่งเสริม ความปลอดภัยในสถานศึกษา

พฤหัส ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๕:๔๐
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานส่งเสริม ความปลอดภัยในสถานศึกษา
T-OSH ขอเชิญนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-5 เข้าร่วมประกวด "ผลงานส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถาศึกษา (Safety Awareness In School Contest 2020)" เพื่อรณรงค์ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับเยาวชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด