ภาพข่าว: โอโซ่ ภูเก็ต ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เก็บขยะบริเวณหาดกะตะและพื้นที่โดยรอบ

พฤหัส ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๑:๐๐
คณะผู้บริหาร และพนักงานโรงแรมโอโซ่ ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด และพื้นที่โดยรอบหาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหาดกะตะกะรน
ภาพข่าว: โอโซ่ ภูเก็ต ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เก็บขยะบริเวณหาดกะตะและพื้นที่โดยรอบ

กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับค่านิยมหลักของโอโซ่ ภูเก็ต ได้แก่การตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม และการตอบแทนสู่สังคมโดยรักษาความสะอาดบริเวณหาดกะตะ บริเวณริมชายฝั่งทะเล และพื้นที่โดยรอบ กิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างชาติ ให้รักษาความงามตามธรรมชาติบริเวณริมชายหาดกะตะ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเล่นกระดานโต้คลื่น ผู้ที่ชื่นชอบกีฬากลางแจ้ง และผู้ที่สนใจธรรมชาติ

ภาพข่าว: โอโซ่ ภูเก็ต ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เก็บขยะบริเวณหาดกะตะและพื้นที่โดยรอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด