รพ.ธนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์รับมือไวรัสโคโรนา

พุธ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๔:๓๖
รพ.ธนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์รับมือไวรัสโคโรนา
นายแพทย์วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "กิจกรรมรณรงค์การดูแลสุขภาพและล้างมืออย่างถูกวิธีรับมือไวรัสโคโรนา" ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การดูแลสุขภาพเพื่อรับมือไวรัสโคโรนา" โดยนายแพทย์มนตรี กอบกิจเจริญ แพทย์อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา เพื่อป้องกันตนเองอย่างถูกวิธีและลดโอกาสการแพร่เชื้อ พร้อมมอบแอลกอฮอล์เจลบรรจุขวดให้กับผู้ร่วมฟังบรรยายและผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลธนบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด