หอมแดงเพชรบูรณ์ ออกตลาดแล้ว สศก. ระบุ ปี 63 ผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคายังดี

ศุกร์ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๔:๔๘
นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์หอมแดง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของภาคเหนือตอนล่าง โดยผลพยากรณ์การผลิตหอมแดง ปี 2563 หรือปีเพาะปลูก 2562/63 (ข้อมูลพยากรณ์ ณ เดือนธันวาคม 2562) คาดว่า มีเนื้อที่เพาะปลูก 3,058 ไร่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 2,896 ไร่ (เพิ่มขึ้น 162 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6) ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 5,884 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 5,463 ตัน (เพิ่มขึ้น 421 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8) และ ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,942 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 1,903 กก./ไร่ (เพิ่มขึ้น 39 กก./ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2) เนื่องจากปีนี้สภาพอากาศเอื้ออำนวย อากาศเย็น ไม่ร้อนอบอ้าวเกินไป เหมาะสำหรับการเจริญเติบโต
หอมแดงเพชรบูรณ์ ออกตลาดแล้ว สศก. ระบุ ปี 63 ผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคายังดี

สำหรับต้นทุนการผลิตหอมแดงเฉลี่ยอยู่ที่ 13.36 บาท/กก. อายุการเก็บเกี่ยว 85 – 90 วัน โดยผลผลิตหอมแดงเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่วนราคาที่เกษตรกรขายได้ยังคงมีทิศทางดี โดยราคาสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ราคา ณ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ) หอมแดงสด ที่ยังไม่มีการตาก ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 12 บาท/กก. ในขณะที่ หอมปึ่ง ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 19 - 22 บาท/กก. ซึ่งจะเก็บเกี่ยวและแขวนตากในโรงเก็บเป็นเวลาประมาณ 12 วัน ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตไว้และแขวนตากในโรงเรือนเพื่อขายเป็นหอมปึ่ง ซึ่งจะได้ราคาสูงกว่าการเก็บเกี่ยวแล้วขายสด ส่วนด้านการซื้อขายหอมแดง จะมีพ่อค้าในท้องถิ่น พ่อค้ารายย่อย พ่อค้าจากต่างจังหวัดเข้ามารับซื้อหอมแดงสดจากเกษตรกร แล้วนำไปแขวนตากในโรงเรือน ส่วนพ่อค้ารายใหญ่จะรับซื้อหอมแดง เพื่อส่งให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น

ด้านนายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ (สศท.12) กล่าวเสริมว่า สถานการณ์ราคาหอมแดงในปีนี้ถือว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าเกษตรกร อาจจะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นในรอบการผลิตถัดไป เนื่องจากราคาสูงขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถาพพื้นที่และความต้องการตลาด ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกร หรือท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมด้านการผลิตหอมแดง สามารถสอบถามได้ที่ สศท.12 โทร. 056 803 525-6 Email: [email protected]

หอมแดงเพชรบูรณ์ ออกตลาดแล้ว สศก. ระบุ ปี 63 ผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคายังดี หอมแดงเพชรบูรณ์ ออกตลาดแล้ว สศก. ระบุ ปี 63 ผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคายังดี หอมแดงเพชรบูรณ์ ออกตลาดแล้ว สศก. ระบุ ปี 63 ผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคายังดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด