สพร.22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐาน "โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า"

ศุกร์ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๔:๓๔
สพร.22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐาน โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมอแรงงานฯ (นายมานิตย์ มงคลชื่น) ได้ให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมเพื่อให้กำลังใจ แก่ผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามโครงการ "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" ประจำปี 2563 โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า ให้มีความรู้ความสามารถทักษะฝีมือให้สูงขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าและเกิดความปลอดภัยจากการทำงานต่อตนเองและสาธารณะ เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 มีผู้เข้าทดสอบ จำนวน 16 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
สพร.22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐาน โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า สพร.22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐาน โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า สพร.22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐาน โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด