กระทรวงพลังงาน โออาร์ และผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุชาวโคราช

พุธ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๕:๑๓
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (PTT Station) ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุชาวนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวงพลังงาน โออาร์ และผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุชาวโคราช

นางสาวจิราพร กล่าวว่า โออาร์ ดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมชุมชนในทุกพื้นที่ที่ โออาร์ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยมีผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่ได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ตลอดจนตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงพลังงานด้วยดีมาโดยตลอด สำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ โออาร์ ขอแสดงความเสียใจและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกท่านให้สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปได้ด้วยดี อีกทั้งขอชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถจนสามารถคลี่คลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวลงได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด